Pages

Tuesday, July 11, 2017

Cadangan jawapan SF016 tutorial 1 dan 2

Salam sejahtera,

Post kali ini adalah untuk memberikan cadangan jawapan bagi tutorial 1 dan 2. 

Jawapan seperti di bawah.

Tutorial 1
2. P=5×102 Nm-2 or 5×102 Pa or 5×102 kgm-1s-2
3. a) 8.54×10-30 N, b) ρ=5.6×103 kgm-3
4. c) i) C = (-1.67i ,– 0.22j)km, ii) Magnitud, C =1.68 km, Direction, θ =7.5° below -x axis
6. a) volume = 2.36×10-3 m3, b) i) 1.5×10-2 m3, ii) 1.5×10-4 m2
7. a) 83.33 ms-1, b) 25000 kgm-3
8. a) F = 19.35 N. θ = 11.93° above +x axis, b) i) θ = 74.6° N of E, S = 470 km

Tutorial 2
1. b) i) s=80 m, ii) d=0 m
2. b) i) v=12 ms-1, ii) v=8.93 ms-1
4. b) i) a = 5 ms-2, ii) a = -10 ms-2, iii) d = 180 m
6. a) a = -0.455 ms-2, b. 8.79 s, c) t = 26.4 s, d) s = 158 m
7) a) t = 1.75 s, b) v = 17.2 ms-1, c) t = 1.75 s
8) a) v = 448.6 ms-1, b) H = 30.26 m, c) T = 207 s
9. a) t = 9.23 s, b) sx = 639 m, c) v = 85.79 ms-1
10. a) t = 0.45 s, b) x = 2.25 m, c) v = 6.67 ms-1 , θ = 41.4° below +x axisMaklumat Penulis: Syaharudin merupakan seorang guru fizik. Bagi menyampaikan maklumat untuk panduan semua agar dapat membantu walau sekecil mana pun ilmu tersebut. "Perkongsian ilmu yang baik akan menjadi jambatan yang kukuh ke akhirat." 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...